SCHOLE > Call for papers > Indicaţii pentru autori

INDICAŢII PENTRU AUTORI

A. Indicaţii generale

»   Drepturile de autor asupra articolului rămân ale autorului. Acesta cedează dreptul de publicare pentru o singură apariţie în revista Scholé. Redacţia nu va republica articolul, integral sau parţial, fără permisiunea autorului. Autorul va putea republica textul cu sau fără menţiunea publicării în revista Scholé. Autorii nu pot retrage articolele odată publicate.

»   Textele propuse spre publicare trebuie să nu fi fost publicate anterior în acea limbă sau, în cazul republicării unui articol deja apărut, autorul îşi asumă şi respectă regulile de republicare ale publicaţiei originale şi o menţionează pe aceasta în notă de subsol la titlu.

»   Manuscrisele pot fi trimise prin e-mail, ca ataşament în format Word Document (.doc) sau Rich Text Format (.rtf).

»   Lungimea textelor trebuie să nu depăşească 25 pagini (aproximativ 65.000 caractere).

»   Textele pot fi redactate în română, engleză, franceză sau maghiară. Pentru alte limbi, contactaţi redacţia.

»   Articolele trebuie însoţite de un rezumat în engleză de maxim 700 de caractere.

»   În cazul articolelor scrise în altă limbă decât română, fiecare articol va avea un rezumat extins în limba română. Dacă autorului îi este imposibil să folosească limba română, va menţiona că doreşte ca abstractul în limba engleză să fie tradus în română.

»   Articolele vor fi însoţite de o prezentare a autorului de maxim 400 de caractere.

»   Autorul va alege un set de 3 - 10 cuvinte cheie care descriu articolul. Cuvintele cheie pot fi modificate de redacţie pentru uniformizare.

»   Articolul va fi supus unei proceduri de evaluare tip blind peer review în urma căreia autorului i se pot face recomandări şi i se poate cere revizuirea textului.

»   Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în revistă aparţine exclusiv autorilor. Autorii îşi asumă responsabilităţile privind drepturile de autor asupra articolului şi textelor citate şi cele privind regulile academice legate de citarea surselor.

 

B. Norme de tehnoredactare:

1. Corp de text

»   Garamond, mărime 12 points, justified, 1,5 lines

»   Mărimea paginii: A4 cu margini de 2,54 cm

2. Titluri, subtitluri

»   titluri: Garamond, mărime 14 points, Bold

»   subtitluri: Garamond, mărime 12 points, Bold

3. Citate:

»   citatele pot fi date în text, între ghilimele

»   referinţa sursei citate se va da în notă de subsol, cu menţiunea autorului/autorilor, titlului, ediţie sau traducător (dacă e cazul), locul apariţiei, editura, anul, paginile citate sau referinţa standard pentru textele clasice.

4. Ghilimele: conform regulilor ortografice ale limbii respective

5. Note: vă rugăm să utilizaţi doar note de subsol!

»   Font: Garamond, mărime 10 points

6. Bibliografie

a) cărţi:

, <Titlu>, , .

b) Articole apărute în lucrări colective:

, <"Titlul articolului">, în , <Titlu>, , , .

c) Articole apărute în reviste:

, <" Titlul articolului">, în <Numele revistei>, / , , .

7. Scheme şi imagini

»   Orice elemente non-text incluse în articol (scheme, imagini, ilustraţii) vor fi ataşate şi separat, în format necomprimat (tiff, bmp, svg, eps) la rezoluţie de 300dpi.

8. Corectură şi extrase:

»   Autorii vor primi extrase pentru a realiza ultima corectură dinaintea publicării.

»   Autorii sunt rugaţi să opereze în aceste extrase doar corecturi ţinând de erori de tehnoredactare sau de editare. Corecturile vor fi marcate folosind funcţia Track changes sau folosind o culoare diferită, pentru evidenţiere.

»   Autorii vor primi prin e-mail exemplar al revistei în format PDF.

 

 

SCHOLÉ - Indicaţii pentru autori
http://www.schole.ro//indicatii/