SCHOLE > Prezentare

Aşadar, trebuie să rezervăm curajul şi puterea de a îndura pentru momentele de trudă, iar filosofia pentru momentele de răgaz, pe când temperanţa şi simţul dreptăţii pentru ambele perioade, dar mai cu seamă pentru cei care trăiesc în vreme de pace şi dispun de răgaz. […] Căci mai cu seamă aceştia au nevoie de filosofie, de temperanţă şi de simţ al dreptăţii, cu atât mai mult cu cât ei au parte de răgaz într-o abundenţă de asemenea bunuri.

Aristotel, Politica, VII, 15, 1334a23-33.

 

 

Scholé este în sine un concept vid, nu e ceva anume, este un spaţiu, o disponibilitate, o deschidere. Scholé nu este propriu zis filosofie, ci posibilitatea de a face filosofie. Este, simplu spus, acel timp liber productiv în care gândim şi scriem, nu ce suntem obligaţi, ci ceea ce ne place. Deseori mulţi dintre noi suntem interesaţi de subiecte care depăşesc cadrul formal în care suntem angajaţi. Pentru aceasta ne-am gândit să punem la dispoziţie un spaţiu de exprimare liber atât pentru specialiştii cât şi pentru începătorii în domeniul filosofiei.

Redactorii Scholé

SCHOLÉ - Prezentare
http://www.schole.ro//prezentare/